OBČAN:

  • Občanský průkaz
  • Řidičský průkaz
  • Pevná linka na místo trvalého bydliště nebo mobilní telefon na paušál
  • Kontaktní údaje na zaměstnavatele IČO pevná linka
  • Potvrzení o výši příjmů

PODNIKATEL:

  • Živnostenský list nebo koncesní listina
  • Registrace přidělení DIČ
  • Občanský průkaz
  • Řidičský průkaz
  • Daňové přiznání s razítkem podání na FÚ
  • Pevná linka na sídlo podnikání nebo mobilní telefon na paušál
  • Bankovní výpis z bankovního účtu za poslední měsíc

PRÁVNICKÁ OSOBA:

  • Výpis z obchodního rejstříku ne starší 12 měsíců
  • Registrace přidělení DIČ
  • Odpovědná osoba občanský průkaz a řidičský průkaz
  • Účetní uzávěrka – výkaz zisků a ztrát, rozvaha
  • Daňové přiznání s razítkem podání na FÚ
  • Pevná linka na sídlo podnikání nebo mobilní telefon na paušál
  • Bankovní výpis z bankovního účtu za poslední měsíc