OBČAN:

 • Občanský průkaz
 • Řidičský průkaz
 • Pevná linka na místo trvalého bydliště nebo mobilní telefon na paušál
 • Kontaktní údaje na zaměstnavatele IČO pevná linka
 • Potvrzení o výši příjmů

PODNIKATEL:

 • Živnostenský list nebo koncesní listina
 • Registrace přidělení DIČ
 • Občanský průkaz
 • Řidičský průkaz
 • Daňové přiznání s razítkem podání na FÚ
 • Pevná linka na sídlo podnikání nebo mobilní telefon na paušál
 • Bankovní výpis z bankovního účtu za poslední měsíc

PRÁVNICKÁ OSOBA:

 • Výpis z obchodního rejstříku ne starší 12 měsíců
 • Registrace přidělení DIČ
 • Odpovědná osoba občanský průkaz a řidičský průkaz
 • Účetní uzávěrka – výkaz zisků a ztrát, rozvaha
 • Daňové přiznání s razítkem podání na FÚ
 • Pevná linka na sídlo podnikání nebo mobilní telefon na paušál
 • Bankovní výpis z bankovního účtu za poslední měsíc